Ana Konular

1. Kadın Sağlığı
• Ebeler Ve Kadınların Hakları
• Ebe-Kadın İşbirliği
• Güncel Kadın Sağlığı Sorunları Ve Ebelik Yaklaşımları
• Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkların Önlenmesi
• Genital Kanserler ve Ebelik
• Meme Kanseri ve Ebelik
• Kadın Sağlığı İzlemleri
• Menopoz
• Afet, Göç ve Salgınlarda Üreme Sağlığı ve Ebelik
• Dijital Okur-yazarlık ve Sağlık Okur-yazarlığı

2. Gebelik, Doğum Ve Doğum Sonu Dönem
• Antenatal İzlemler Ve Prenatal Yönetim
• Doğuma Hazırlık Eğitimleri
• Anne Dostu Uygulama Ve Yaklaşımlar
• Doğum Yönetimi 
• Postnatal Yönetim
• Doğum Ağrısını Gidermede İlaç Dışı Yöntemler
• Gebelik, Doğum Ve Doğum Sonu Dönemde Duygusal Sorunlar
• Gebelik, Doğum Ve Pelvik Taban
• Emzirme Ve Emzirmenin Desteklenmesi
• Riskli Gebelikler
• Riskli Gebelik Ve Doğumlarda Ekip İçinde Ebelik Hizmetleri
• Gebelik Ve Doğum Sonu Dönemde Beslenme Ve Egzersiz

3. Ebelik
• Ebelik ve Pandemi
• Ebelikte Liderlik
• Ebelikte Adli Konular Ve Malpraktis
• Ebelikte Yasal Düzenlemeler
• Ebelik Hizmet Modelleri
• Ebelik Ve Örgütlenme
• Ebelikte Kanıt Temelli Uygulamalar
• Tükenmişlik: Ebe Ve Kadın Yönünden
• Ebelik Araştırmaları
• Ebelik Mesleğinin Sorunları
• Ebelikte Mesleki Değerler, Felsefe Ve Etik Kodlar
• Ebelikte İnovatif Ürün Geliştirme

4. Ebelik Eğitimi
• Teknoloji Çağında Ebelik Eğitimi
• Teoriden Pratiğe Ebelik Eğitimi
• Ebelik Eğitiminde Sorunlar
• Ebelik Eğitiminde Mentörlük
• Covid19 Pandemisi ve Ebelik Eğitimi
• Ebelikte Kariyer Planlama

5. Yenidoğan
• Covid 19 Pandemisinde Yenidoğan
• Yenidoğan Bakımı Ve İzlemi
• Doğum Şekli Ve Yenidoğan
• Doğum Müdahaleleri Ve Yenidoğan
• Gebelik Ve Doğumda Bağlanma
• Yenidoğan Bakımında Kanıt Temelli Uygulamalar
• Bireyselleştirilmiş Gelişimsel Bakım
• Erken Çocuklukta Gelişimi Destekleyici Ebelik Uygulamaları